ผู้จัดการบริการƒ  
 

 

 

 

 
รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศ
เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนˆ
กรุงเทพมหานครและบริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต้
ดัชนีราคาผู้บริโภคย้อนหลัง/เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน
คำชี้แจงการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค
คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2558
คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2554
 คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2550
คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2545
คำชี้แจงการปรับปรุงดัชนีราคาผู้บริโภค ปีฐาน 2541
ถามตอบ
กระบวนการจัดทำและเผยแพร่ดัชนีราคาผู้บริโภค
Special Link