ผู้จัดการบริการ  ดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด         
เผยแพร่ วันที่ 10 ของทุกเดือน
 
คำชี้แจง

คำชี้แจงการปรับปีฐานดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด ปีฐาน 2558 
คู่มือการจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
 ความรู้เรื่องดัชนีราคาผู้บริโภคระดับจังหวัด
กระบวนการจัดทำและเผยแพร่

เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนสาร
Special Link