ผู้จัดการบริการ  
  


รายงานประจำเดือน  
รายงานสำหรับแบบปรับราคาได้ในการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง  

คำชี้แจง  

ถามตอบเกี่ยวกับค่า K

สูตรคำนวณค่า K
ประกาศ แนวทางและวิธีการใช้เอกสารดัชนีราคา เพื่อใช้ประกอบคำนวณหา Escalation Factor (K)