กองสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการค้า - สมัครสมาชิก

ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก ผู้สมัครจะต้องกรอกเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนตามความเป็นจริง หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ขอให้ท่านแก้ไข โดยการเปลี่ยนแปลงเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนดังกล่าวจากปุ่ม "แก้ไขเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนสมาชิก"

1. ให้บริการรับ และส่งอีเมล์ ผ่านทางเวปและระบบออนไลน์ของ แก่สมาชิกทุกท่าน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งทางสมาชิกต้องจัดหาอุปกรณ์ในการเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนเข้า ระบบอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าบริการ เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน และค่าบริการอินเทอร์เน็ตเอง ชื่อเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนบริการ ( login name) ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น และต้องมีความยาว ระหว่าง 6-18 ตัวอักษร ใช้ได้เฉพาะตัวอักษร a-z, 0-9, -, _ ไม่เว้นช่องว่าง

2. ไม่ว่าท่านจะอยู่มุมไหนของโลก ก็สามารถใช้บริการ เพียงมีเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ทั้งนี้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ ที่มีผลบังคับใช้ในประเทศต่างๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ และหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความเหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า ถือว่าความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับ การเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านเอง ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เป็นหน้าที่ของท่านเอง ในการรักษาชื่อเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนบริการ ( login name) และรหัสผ่าน ( password) ให้ปลอดภัย ไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ

3. เปิดให้บริการสำหรับการใช้เพื่อส่วนตัวเท่านั้น ห้ามใช้ เพื่อผลประโยชน์ทางเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนในทุกรูปแบบ ทั้งการแอบอ้าง หรือเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนบริการต่อ (resale) หากท่านทำความเสียหาย ให้กับผู้อื่น ทาง จะไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียหายในทุกกรณี

4. สมาชิก จะไม่นำบริการไปใช้ในเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมทั้งเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนที่ผิดเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของสังคม ทาง ไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านละเมิดและสร้างความเสียหาย ให้กับผู้อื่นในทุกกรณี เปิดให้บริการสำหรับการใช้เพื่อส่วนตัวเท่านั้น

5. ห้ามใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือเป็นการหมิ่นประมาทผู้อื่นในเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดี ในการใช้เว็บ

6. ไม่รับประกันความเสียหายของจดหมายที่เกิดจากการใช้บริการของ ซึ่งอาจจะไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ อาจขัดข้องโดยเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ อีกทั้ง ไม่รับรองความปลอดภัยในการใช้เว็บ เพื่อสั่งเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนผ่านทางอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ดีระบบที่ นำมาให้บริการกับท่านเป็นระบบ ที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ซึ่งในภาวะการทำงานปกติจะไม่เกิด ความเสียหายใดๆ ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง หรือภาพวิดีโอต่างๆ ที่พ่วงท้ายมากับจดหมาย เป็นทรัพย์สินของเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน กรุงเทพโทรทัศน์ และวิทยุ จำกัด ทางเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนขอสงวนเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนในข้อความ ภาพนิ่ง เสียง และภาพวิดีโอเหล่านั้น ห้ามมิให้สมาชิกนำ ไปเผยแพร่ใน รูปแบบใดๆ โดยมิได้รับอนุญาต ทั้งนี้มีผลบังคับรวมไปถึงโลโก้ เครื่องหมายการค้าชื่อเกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคน และบริการต่างๆ ของ ด้วย

7. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการ จะแจ้งให้ท่านทราบ โดยจะประกาศ ข้อตกลงใหม่เกมยิงปลาใหม่|เกมยิงปลาเล่นได้หลายคนหน้าจอ เพื่อให้ท่านรับทราบ และท่านจะใช้บริการของ ต่อไปได้ เมื่อท่านยอมรับข้อตกลงใหม่ของ โดยการกดปุ่ม " ยอมรับ" หาก พบว่าสมาชิก ของ ละเมิดข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า